Information

Håll dig uppdaterad med det senaste. Här på sidan lägger vi in information och nyheter som kan vara viktiga för dig att ta del av.

Medlemsträff den 21 mars 2022

Den 21 mars laddar vi med årets första medlemsträff!

Du kommer väl med!?

Buskörning i juridik på Gelleråsen Arena den 11 maj

Uppdatera dig på entreprenadjuridik i praktiken och ta samtidigt chansen att känna fartvinden i håret på Gelleråsen Arena!

Ny remiss – övertemperatur

Nu är en ny remiss ute!

I takt med varmare somrar och fler som arbetar hemma samtalas det allt oftare kring hur varmt det får vara i en lägenhet, villa eller lokal och antalet anmälningar avseende övertemperatur ökar. Hur kallt det får vara finns det tydliga värden för och frågan reds ofta relativt enkelt ut. Däremot hur varmt det maximalt får vara är till synes inte lika självklart.

Antagen riktlinje – Brukarfel, nr 49

Efter avlämnandet, och ofta under garantitiden, kan det bli aktuellt att bedöma om ett oönskat förhållande är entreprenörens ansvar eller om det faktiskt är brukaren som inte har skött sina åtaganden – ett brukarfel.

Frågan är mycket komplex och berör många grundläggande delar i entreprenadrätten. Ofta är det även betydande kostnader involverat. 

Entreprenadrådets riktlinjer

Entreprenadrådets samlade riktlinjer 21:1 är nu ute! Innehållandes åtta nya riktlinjer jämfört med senaste versionen fortsätter ER's riktlinjer stötta parter ute i Byggsverige till bättre byggande och fler godkända slutbesiktningar.

Tillkommande riktlinjer är bl a Hinder för besiktning, Delreparation tätskikt, Kompletterande slutbesiktning – KSB, Särskild besiktning – SÄB, Tappvattentemperatur & tid, m fl.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!