Entreprenadrådets riktlinjer

Entreprenadrådets samlade riktlinjer 21:1 är nu ute!
Innehållandes åtta nya riktlinjer jämfört med senaste versionen fortsätter ER’s riktlinjer stötta parter ute i Byggsverige till bättre byggande och fler godkända slutbesiktningar.

Tillkommande riktlinjer är bl a Hinder för besiktning, Delreparation tätskikt, Kompletterande slutbesiktning – KSB, Särskild besiktning – SÄB, Tappvattentemperatur & tid, m fl.

Stort TACK till er som bidragit med idéer, synpunkter och remisskommentarer!

Entreprenadrådet tar ställning till den dokumentation som finns och lämnar en riktlinje. Målsättningen är att riktlinjen ska ge uttryck för den mest rättvisande och utbredda tillämpningen av det område som behandlas.

​Att enas tillsammans är starkare än att lösa frågorna på egen hand och på det sättet ökar chansen att fler entreprenader blir godkända vid första slutbesiktningen.

Med ödmjukhet
Entreprenadrådet

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!