Medlemsträff den 21 mars 2022

Vi har glädjen att få med Jonas Nyman som tidigare har arbetat som domare. Numera arbetar han på advokatfirman Fylgia och kan vara lite mer öppen i kommunikationen.

Ta chansen och lyssna på hur en domare tänker kring bevisföring, förhör och olika dokument.

❓ Hur resonerar domstolen?

❓ Vilket bevisvärde får olika utlåtanden?    

❓ Hur ser domstolen på att vara certifierad BM eller inte?

❓ Vad betyder de olika orden i skalan – sannolikt eller styrka?

För anmälan eller eventuell fråga inför träffen får du gärna maila in till Entreprenadrådet på kansli@er.se.

Som medlem får du ett deltagarintyg som t ex kan nyttjas som intyg om fortlöpande kunskapsinhämtning.
Som gäst får man betala 1 500 kr för ett deltagarbevis/intyg.

När:  21 mars, kl 14:00 – 17:00

Var:  Scandic Victoria Tower,
         Arne Beurlings torg 3A, Kista

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!