Ny remiss – övertemperatur

I takt med varmare somrar och fler som arbetar hemma samtalas det allt oftare kring hur varmt det får vara i en lägenhet, villa eller lokal och antalet anmälningar avseende övertemperatur ökar. Hur kallt det får vara finns det tydliga värden för och frågan reds ofta relativt enkelt ut. Däremot hur varmt det maximalt får vara är till synes inte lika självklart. Hur varmt får det vara i en lägenhet, såväl bostadsrätt som hyresrätt eller äganderätt och i en lektionssal?

Läs mer i remissen och lämna gärna dina synpunkter via kansli@er.se.

​ERs riktlinjer ger råd om hur frågor och eventuella fel kan bedömas.

Målsättningen är att riktlinjerna ska ge uttryck för den mest rättvisande och utbredda tillämpningen av de områden som behandlas.

Riktlinjerna avses användas som underlag och stöd bland annat vid upphandling, planering, utförande, besiktning, kontroll eller tvist.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!