Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Information:

 • Passar dig som vill känna dig tryggare vid entreprenadbesiktningar och höja din kunskapsnivå.
 • Välj den eller de kurser som passar ditt behov.
 • Fokus på besiktning i praktiken med stöd av juridiken.
 • Ger dig god förståelse för de olika rollerna och begreppen inom AB/ABT/ABS.
 • Möjlighet att bli "Av ER Godkänd Besiktningsman" och tillgång till mallar.

Del av innehållet:

Under våren planeras ett seminarium uppdelat i en halvdag och en heldag. Tanken är att fler besiktningsmän ska få möjlighet att bli "Av ER Godkänd Besiktningsman".

 

Vi siktar även längre fram på att återta och genomföra en mer grundläggande utbildning i tre steg enligt följande.

Kurs 1 – Grunderna i entreprenadrätt

 • Introduktion
 • Syftet med besiktning
 • Partsförhållanden
 • KA:s och PBL:s roll och betydelse vid besiktning
 • Betydelse av BBR, ER:s riktlinjer, branschregler och skrifter
 • Grunder AB / ABT / ABS / KTjL

Kurs 2 – Utöva besiktning teoretiskt

 • Rätt besiktning vid rätt tillfälle
 • Besiktningsmannens verktyg
 • Olika förhållanden E, U, N, S, B, A
 • Väsentligt fel
 • Reklamation
 • Garantifel
 • Fördjupning AB / ABT / ABS / KTjL
 • Teoretiskt genomförande av en besiktning

 

Kurs 3 – Genomföra besiktning i praktiken

 • Besiktning i praktiken
 • Genomföra en besiktning
 • Besiktningsrutin
 • Från kallelse till utlåtande

​​En besiktning genomförs i utbildningslokalen och avslutas med ett praktiskt prov i form av att besiktningsmännen muntligt redogör för sina skriftliga utlåtanden och felbilagor vid ett slutsammanträde.

Frågor som kan komma att ställas är:

 • Hur kom du fram till att repan i den rostfria bänkskivan är ett fel?
 • I vilken handling har du hämtat garantitiden?
 • Kan du utföra en rättelse av utlåtandet?
 • Går förhållandet även att hantera som ett E, N, U, B eller S förhållande?
 • Hur motiverar du dina skäl till att godkänna entreprenaden?

 

Som medlem har du 1 500 kr i rabatt på kursavgiften.

Kursledare:

 • Martin Wiklundh, Advokat Entreprenadrätt, Advokatfirman Fylgia
 • Anders Widman, Besiktningsman, Entreprenadrådet
 • Särskilt kunniga gästföreläsare

Priser:

Pris: 8490 kr / kurs (ex.moms)

Datum:

 • Seminarium 1,5 dag, april-maj 2022

Tider:

08:30 – 12:00 + 08:30 – 16:30

Vad ingår:

Lunch och fika, boken ER:s samlade riktlinjer, kursintyg och givetvis engagerande kursledare.

Kursintyg för slutförd kurs
Samtliga som slutför en kurs erhåller ett snyggt kursintyg vilket är betydelsefullt vid jobbansökan eller uppdrag. Bra i CV:et.

Av ER Godkänd Besiktningsman
Som besiktningsman har du, efter avslutad kurs 3 samt redovisade kunskaps-/erfarenhetskrav, även möjlighet att bli ”Av ER Godkänd Besiktningsman”.

Entreprenadrådet bistår godkända besiktningsmän med mallar och logga och bjuder in till sammanträden.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!