Seminarium våtrum

Seminarium våtrum

Information:

 • Detta seminarium genomförs tillsammans med gäster inom el-, tätskikt- och rörinstallationer
 • För dig som på något sätt arbetar med våtrumsentreprenader och/eller besiktning av våtrum och som vill lyfta dina kunskaper till nästa nivå.
 • Fokus på utförande av våtrum i samband med nybyggnation och renovering.
 • Utgår från faktiska förhållanden där alla frågor är välkomna.
 • Senaste nyheterna i regelverken.​

Del av innehållet:

Utförande

​Fokus ligger på utförandet av våtrummet, besiktningsrutin och vad som är rätt eller fel utförande enligt handling och branschregler.

 • Vilken besiktningsrutin är lämplig? Släpljus eller inte…– ”Fogsprång syns på väggen under väggskåpet med spotlight och släpljus.”
  ​– ”Du får bara besiktiga på avstånd och i normal belysning.”
 • Ska det alltid vara ett uppvik av tätskiktet vid avslut mot tröskel eller andra rum?
 • Hur noga ska tätheten av schaktbotten alt. skåpsbotten kontrolleras?
 • Vad har det för betydelse när läckageindikeringen kommer ut för nära golv- eller väggvinkel?
 • När anses golvfogen vara missfärgad? Är det ett garantifel?
 • Jag tror inte att tätskiktet är utdraget på karmen som sitter i våtzon 1. Hur ska det hanteras?
 • Jag noterar några bubblor på tätskiktet vid förbesiktningen…
 • Våtrummet har endast frånluftsdon. Hur ska luften komma in?
 • Elanslutningen för bubbelbadkaret sitter bakom karet, rätt eller fel? Enligt vilket regelverk?
 • CE-märkning, produktdatablad, monteringsanvisning, egenkontroll.
 • Partiell lagning av tätskikt.

Det finns inte alltid raka svar och seminariet kommer att ske med utgångspunkt från faktiska förhållanden där alla deltar i resonemangen. 

 • Syftet är att under två dagar reda ut och resonera kring vanliga frågor och förhållanden i samband med produktion och besiktning av våtrum. Vi berör bland annat utförande av tätskikt, rör- & elinstallationer.
 • För att hålla en hög nivå och fånga upp relevanta frågor förväntas att den webb-baserade delen avslutas före seminariets start.
 • Tanken är att vi som deltagare ska ges möjlighet att fundera på några av de förhållanden som ofta kommer på tal och att fånga upp aktuella frågor. Förstudierna är uppskattade och en rolig krydda.

Det är många beslut som ska fattas och många gånger är de svåra. Vi vill med hjälp av resonemang skapa stöd och möjlighet för oss aktiva att fatta det bästa möjliga beslutet. ​

Kursledare:

Anders Widman, Besiktningsman
Entreprenadrådet

Marcus Lundin, Särskilt kunnig BBR och branschregler
Entreprenadrådet

Gästpanel:
Christian Pettersson, Teknik/utbildning
Byggkeramikrådet

Karl-Fredrik Olsson, BM sakkunnig elinstallationer
ProjektAccess

Priser:

Pris: 2250 kr / kurs (ex.moms)

Datum:

Våren 2022

Tider:

13:00 – 16:30

Vad ingår:

Lunch och fika, boken ER:s samlade riktlinjer, kursintyg och givetvis engagerande kursledare.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!