Tjänster

Entreprenadbesiktning

Att utföra en bra entreprenadbesiktning och distribuera ett korrekt utlåtande är komplext. Det innehåller allt från tekniska frågor och personliga möten till ren juridik. 

Vi utför och samordnar entreprenadbesiktningar inom nyproduktion och ROT-projekt, inomhus och utomhus, bygg och anläggning, konsumenter och professionella parter.

Varje entreprenad är unik.

Överbesiktning

Är ni missnöjda med ett utlåtande eller anser att en bedömning är felaktig kan Entreprenadrådet bistå vid verkställande av en överbesiktning.

Överbesiktningsförfaranden ser i praktiken olika ut. En överbesiktning kan verkställas av en besiktningsman eller en nämnd.

Överbesiktningar har en tendens att bli kostsamma och ta lång tid, vilket medför att många drar sig för möjligheten. Entreprenadrådet kan verkställa ett effektivt överbesiktningsförfarande med advokater och den tekniska kompetens som erfordras.

Kom ihåg att en överbesiktning ska påkallas i rätt tid, normalt skriftligt inom tre veckor efter det att part tagit del av utlåtandet som ska prövas.

Funderar ni på möjligheten till överbesiktning? Kontakta Entreprenadrådet för mer information.

Entreprenadstöd

Entreprenadrådet bistår med en rådgivande funktion och som ett stöd till beställare och entreprenörer. Några exempel är att:

 • Bistå en bostadsrättsförening med stöd för att få fel och garantifel lösta
 • Bistå en entreprenör när besiktningsman eller beställare ställer felaktiga krav
 • Bistå en beställare med granskning av AF-del (administrativa föreskrifter)
 • Delta vid entreprenadbesiktning
 • Bistå med upprättande av betalplan och hantering när entreprenören hamnat i dröjsmål


När entreprenaden inte går som planerat kan det vara bra att få rådgivning och stöttning för att hitta lösningar. Arbetet kan ske i bakgrunden och i samarbete med juridiska ombud. Förhoppningsvis leder det till att oplanerade kostnader kan minskas redan i ett tidigt skede.

Sakkunnig

När två parter har hamnat i tvist blir det ofta aktuellt med utlåtanden av olika slag från en sakkunnig och att denne kan höras vid en huvudförhandling. Ett sakkunnigutlåtande kan exempelvis beröra följande:

 • Är det ett dolt fel eller borde det ha upptäckts?
 • Förekommer det fel i entreprenaden och kan de bedömas som väsentliga?
 • Värdering
 • Utlåtande avseende ett eller flera specifika tekniska förhållanden

Utredningar

Emellanåt kan olika förhållanden behöva utredas. Utredningarna kan variera i form och omfattning. Exempel på sådana kan vara:

 • Provtagning och bedömning av betonggolv i garage
 • Tolkning och granskning av konstruktionshandlingar avseende inträngande vatten i grundkonstruktion
 • Mätning av golvfall i badrum
 • Energiutredning och bedömning om fastighetens energiförbrukning är rimlig

Utredningar kräver ofta en specifik kompetens, vilken kan erbjudas genom Entreprenadrådet breda samarbets- och kontaktnät.

Projektledning

Att leda projekt handlar till stor del om att leverera ett bra resultat. Förutbestämda regler och avtal behöver hanteras på rätt sätt för att uppnå en kostnadseffektiv och kvalitativ produktion.  Det blir inte alltid som planerat, men avgörande är hur situationen blir löst.

Att utarbeta tydliga mål är av betydelse för att genomföra en bra projektledning. Oavsett vad det är för projekt.

Utbildning och seminarier

Det är viktigt för såväl företag som individer att bibehålla och öka kompentensen. Om man samtidigt har roligt och får sig en och annan tankeställare går lärandet lättare.

Entreprenadrådet är främst inriktade på utbildning som berör entreprenadbesiktning.

Exempel på frågor som kan beröras:

 • Kan förhållandet bedömas utgöra ett fel under ansvarstiden?
 • Mot vilka handlingar ska en besiktning verkställas?
 • Vilket besiktningsförfarande passar er entreprenad?
 • Vad är syftet med en besiktning?


Vi har märkt att kompakta och konkreta frukostpass eller seminarier ofta är mest givande. De passar normalt även bra in i den pågående verksamheten utan att skapa kaos i kalendern. 

Entreprenadrådet har genomfört flertalet kompletta utbildningar för besiktningsmän vilka därefter har blivit ”Av ER godkänd besiktningsman”. 

Hör av er så stämmer vi av vad ni vill uppnå, vad som kan vara ett lämpligt upplägg och vem som hjälper er bäst.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!