VÄLKOMMEN TILL ENTREPRENADRÅDET

Om Oss

Entreprenadrådet är ett företag som bistår beställare, entreprenörer, bostadsrättsföreningar och övriga aktörer i byggbranschen.

Nära och långa samarbeten med sakkunniga inom olika områden, som exempelvis besiktningsmän, advokater och specialister inom olika byggnadstekniska frågor är en viktig del för verksamheten.

Entreprenadbesiktningar samt entreprenadstöd till beställare och entreprenörer är grunden i vår verksamhet. Frukostmöten, överbesiktningar, projektledning, utredningar och att kallas in som sakkunnigt vittne är andra tjänster som vi kan erbjuda under samma tak.

Samarbete och att hitta lösningar framåt är drivkraften och normalt även mest kostnadseffektivt. Ett bra arbetsklimat skapar förutsättningar för bästa möjliga uppdragsresultat.

Tjänster

Vi arbetar tillsammans med professionella beställare, entreprenörer, konsumenter, fastighetsägare, leverantörer, organisationer och andra parter som är involverade i byggbranschen på olika sätt. Områdena vävs ofta samman och det är lika viktigt att kunna AB/ABT som att ha kännedom om bostadsrättslagen, konsumenttjänstlagen, jordabalken och köpeavtal.

Många av våra uppdragsgivare är mycket engagerade i sina projekt – och det brukar vi också bli. Oavsett storlek på entreprenaden eller uppdraget är det alltid lika viktigt att agera professionellt. Vi bistår med bästa möjliga engagemang för att uppnå bästa möjliga resultat.

Ofta är den mest rättvisande bedömningen den som håller bäst i längden. Vi försöker presentera den och ser samtidigt alltid till våra uppdragsgivarens bästa.

Riktlinjer

Entreprenadrådet startade med att flertalet besiktningsmän träffades och resonerade kring förhållanden som bedömdes och hanterades olika vid besiktningar och i branschen. Med tiden formaliserades slutsatserna i Entreprenadrådets riktlinjer.

Riktlinjerna har utarbetats i samarbete mellan besiktningsmän, beställare, entreprenörer, advokater och flera andra involverade i byggbranschen.

Riktlinjerna avses användas som underlag och stöd bland annat vid besiktning och hantering av olika förhållanden. Riktlinjerna får nyttjas fritt. 

Vi bistår gärna

I huvudsak arbetar vi idag med befintliga uppdragsgivare, nya kommer vanligtvis till genom rekommendationer. Alla är välkomna att höra av sig och vi gör alltid vårt bästa!

Entreprenadrådet kan erbjuda ett effektivt överbesiktningsförfarande gemensamt med advokater och den tekniska kompetens som erfordras.

Välkommen att höra av er.

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!