RIKTLINJER FÖR FLER GODKÄNDA BESIKTNINGAR​

ER:s riktlinjer är gemensamma bedömningar lämnade av flertalet särskilt kunniga.

Målsättningen är att riktlinjerna ska ge uttryck för den mest rättvisande och utbredda tillämpningen av de områden som behandlas.
Riktlinjerna avses användas som underlag och stöd bland annat vid upphandling, planering, utförande, besiktning, kontroll eller tvist.

Om Riktlinjer

För att en remiss ska bli en riktlinje ska den antas av Entreprenadrådet. Dessförinnan krävs mycket arbete med remissen och många personer har möjlighet att granska och lämna sina synpunkter. Den beslutande kommittén består av särskilt kunniga från entreprenadens olika delar. Det i kombination med ett remissförfarande gör att de riktlinjer som antas blir verifierade och betydelsefulla.

Att besiktningsmän, kontrollansvariga och andra särskilt kunniga bedömer väsentliga frågor på olika sätt visar tydligt på behovet av gemensamma riktlinjer.

Vill du ta del av och påverka blivande eller upprättade remisser, kontakta kansli@er.se. Remisserna uppdateras löpande tills de blivit antagna.

Arbetet får ta den tid som krävs. Remisser får avslås. När de blir antagna går tyvärr inte att svara på i förhand. Entreprenadrådet beslutar oberoende och opartiskt.

Med ödmjukhet
/Entreprenadrådet

 

Samlade Riktlinjer

Med jämna mellanrum sammanställs de antagna riktlinjerna i ett samlat dokument, Entreprenadrådets samlade riktlinjer

Nu gällande version är ER:s samlade riktlinjer 21:1 och innehåller jämfört med tidigare utgåva åtta nya riktlinjer. 

Tillkommande riktlinjer är bl a ”Hinder för besiktning”, ”Delreparation tätskikt”, ”Kompletterande slutbesiktning – KSB”, ”Särskild besiktning – SÄB”, ”Tappvattentemperatur & tid”, m fl.

Stort TACK till er som bidragit med idéer, synpunkter och remisskommentarer!

 

Här kan du gratis ladda ner senaste versionen i PDF-format!

Ny riktigt spännande riktlinje – Brukarfel

Efter en bred remissrunda och en hel del debatterande är vi glada att få ge ut riktlinjen om brukarfel. En av de debatterade frågorna har varit om det är ett krav att beställaren läst och följt den lämnade drift och skötseln.
 
Det är väldigt vanligt att besiktningsmannen ställs inför beslutet att bedöma om entreprenören är ansvarig för ett förhållande eller om entreprenaden brukats på ett felaktigt sätt av beställaren – brukarfel.

Riktlinjen berör i stort sett alla entreprenader så vi hoppas på ett så brett samförstånd som möjligt i branschen. Så du får gärna dela den vidare för vidare synpunkter om du känner för det.”

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!